Zelftest Menopauze

10,75 / 13,01

Artikelnummer: 7.2.20 Categorieën: ,

Meno Check Menopauze Sneltest is een snelle, makkelijke en meer dan 99% betrouwbare test om te testen of de vrouw al begonnen is met de overgangsjaren (menopauze). De test is hoog gevoelig waardoor ook de periode voorafgaande aan de menopauze (de pre-menopauze) bepaald kan worden.

Meno-Check is een urinetest voor zelfgebruik die de concentratie van het FSH (Follikel Stimulerend Hormoon) aantoont. Met een gevoeligheid van 25 mlE/ml, gekoppeld aan een betrouwbaarheid van 99%, kunt u zelf bepalen of uw Menopauze al is begonnen. Met het testresultaat kunt u bepalen of de overgangsjaren begonnen zijn. Dat is voor vrouwen van belang om in samenspraak met een arts gerichte hormoonbehandeling en het risico op botontkalking (Osteoporose) door te nemen.

Meno-Check bepaalt de FSH concentratie om vast te stellen of de vrouw zich in de Menopauze of Premenopauze bevindt. Indien ze dit weet, kan ze de nodige stappen ondernemen om het lichaam gezond te houden en gezondheidsrisico’s welke samenhangen met deze periode (osteoporose, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol) te verminderen.

Inhoud Meno-Check:
2 testcassettes (verpakt in beschermende folie)
2 pipetten (verpakt in beschermende folie)
2 urine opvangbekers
1 gebruiksaanwijzing (Nederlands- en Franstalig)

Hoe te gebruiken?
1. Urine opvangen in de bijgevoegde urine opvangbeker.
2. Een van beide folies openen en de test eruit halen.
3. De test neerleggen op een vlakke en droge ondergrond.
4. De pipet loodrecht houden en urine opnemen.
5. Met de pipet 3 druppels toevoegen aan de testopening (S).
6. Zodra de test begint ziet u een roze verkleuring in het Testvenster (T) en controlevenster (C).
7. Start een stopwatch of horloge en leest na 5 minuten het resultaat af. Resultaat niet aflezen na 10 minuten.

Gerelateerde artikelen